Tuberkulos

Tuberkulos (tbc) eller lungsot är en vanlig och ofta dödliga infektionssjukdom som orsakas av olika stammar av mykobakterier, oftast Mycobacterium tuberculosis hos människor. Tuberkulos angriper oftast lungorna men kan också påverka andra delar av kroppen.

Smitta och dödlighet

Tuberkulos sprids genom luften när människor som har infektionen hostar, nyser eller spottar. De flesta infektioner hos människor resulterar i en asymtomatisk, latent infektion, och ungefär en av tio infektioner blir så latenta att de utvecklas till en aktiv sjukdom, som om obehandlad, dödar fler än 50% av dess offer.

Symptom av tuberkulos

När sjukdomen blir aktiv, så är 75% av fallen lungtuberkulos, det vill säga tuberkulos i lungorna. Symtomen inkluderar bröstsmärtor, blodhosta och en ihållande hosta i mer än tre veckor. Systemiska symtom är feber, frossa, nattliga svettningar, aptitlöshet, viktminskning, blekhet, och ofta en lätt tendens till trötthet. Tuberkulos har även en särskild lukt fäst vid den, vilket har lett till att tränade djur ofta används för att tidigt upptäcka infektionen. I de resterande 25% av tuberkulosfallen så förflyttar infektionen sig från lungorna och orsakar andra typer av tuberkulos, detta betecknas ofta som extrapulmonell tuberkulos.