Lunginflammation

Lunginflammation beror oftast på bakterier. Den vanligaste bakterien är pneumokocker som är orsak till mer än hälften av alla insjuknanden. Virus kan också orsaka lunginflammation vilket är vanligare hos små barn. Inflammationen påverkar alveolerna som är små luftfyllda blåsor som finns på insidan av lungorna.

Symptom

Vanliga symptom vid lunginflammation är feber, hosta, andfåddhet och smärta i bröstet. I början av sjukdomsförloppet är hostan torr men efter en tid börjar den smittade att hosta upp tjockt slem från lungorna. Detta slem kan vara allt ifrån grönt till rostfärgat med blod i. Den smittade kan även uppleva att det gör ont när han eller hon hostar och tar djupa andetag.

Smitta

Lunginflammation sprids vanligen via luftburna bakterier eller virus som andas in, men även av bakterier som fastnat på händer som sedan varit i kontakt med mun, näsa eller ögon. Vid misstanke om smitta bör händerna tvättas och kroppskontakt undvikas.

Lunginflammation drabbar oftast äldre människor vars immunförsvar ofta är nedsatt på grund av andra sjukdomar och små barn eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat.

Behandling

I stort sett behandlas samtliga fall av lunginflammation med antibiotika, t ex Kåvepenin, eftersom det på ett tidigt stadium inte går att veta vad inflammationen beror på. När det gäller svåra fall av lunginflammation kan den smittade behöva uppsöka sjukhus där patienten får antibiotika intravenöst (direkt in i blodomloppet)för en snabbare effekt och för att få hjälp att andas via respirator om så behövs. Äldre människor och väldigt små barn vårdas ofta på sjukhus eftersom de är extra känsliga.

Tillfriskning

Barn och vuxna tillfrisknar ofta inom en vecka om hälsotillståndet i övrigt är bra. Hos äldre människor tar det ofta flera veckor innan de frisknar till och efteråt kan hostan och tröttheten finnas kvar.

Förebygg lunginflammation

Personer över 65 år bör vaccinera sig mot influensa varje år eftersom den kan leda till lunginflammation. De som lider av hjärt- eller lungsjukdomar bör vaccinera sig mot pneumokocker.