KOL

KOL drabbar oftast inbitna rökare men det behöver inte alltid vara så. Det finns en del som drabbas trots att de aldrig rökt under sitt liv. Sjukdomen kan också orsakas av a1-antitrypsinbrist, astma och luftföroreningar, men det är mer ovanligt.

Vad är KOL?

KOL är en kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I början så uppstår det hinder i luftvägarna, luftrörsväggarna blir mindre elastiska och på så sätt får man svårare att andas. Efter en tid så utvecklar man ofta emfysem, det är detsamma som att lungblåsornas väggar kollapsar och då försämras lungornas kapacitet att syresätta sig. Det blir då mycket svårare att andas och att orka med det dagliga livet.

Symtom på KOL

  • Hosta är ofta det första tecknet, slemhosta och så kallad rökhosta som inte vill ge med sig.
  • Andnöd och trötthetskänsla över bröstet.
  • Pipljud från bröstet.
  • Försämrad kondition.
  • Förkylningar som kommer oftare och oftare och hänger i länge.

Vid svårare KOL så kan man få symtom som andnöd vid vila och svullnad i benen som orsakas av försämrad syresättning. Man kan också dras med besvär som liknar förkylning trots att man inte är förkyld.

Alla människor är olika och alla med KOL lider inte av alla dessa symtom. Misstänker du att du har KOL ska du alltid söka hjälp. Varje dag är värdefull för att försöka hindra utvecklingen av sjukdomen. Kommer man i tid kan man göra mycket för att avstanna försämringen.

Behandling

Det första och absolut viktigaste för att hejda sjukdomsförloppet är totalt rökstopp! Det är också den enda åtgärden som kan hindra sjukdomsprocessen att fortsätta i en negativ utveckling.

Sen är det viktigt att ta vacciner som gör att man inte insjuknar i influenser som kan ha väldigt negativ förlopp för en person med KOL.

Man arbetar med fysiskt träning som ökar syresättningen.

Vid väldigt svår KOL kan man få hjälp att andas genom syrgas.