Bronkit

Bronkit innebär att man får slem i stora mängder som måste hostas upp. Detta kallas också rökhosta och är ganska vanlig orsak till bronkit bland rökare.
Bronkit är en inflammation som sitter djupt ner i bronkerna (luftrören), symptomet på vanlig bronkit är att man hostar slem trots att man inte är sjuk.

Akut bronkit, också luftrörskatarr, är ett tillstånd som är vanligtvis följer med förskylning.
Den ger slemhosta då bronkerna och luftrören blivit inflammerade som ofta orsakats av virus och bakterier.

Kronisk bronkit är en luftrörsinflammation som är en kronisk obstruktiv lungsjukdom. Kronisk bronkit ger svår hosta i minst tre månader under två år följande på varandra.
Ökad mängd med slem och mycket återkommande luftvägsinfektioner är typiska symptom. Det kan även bli svårare att andas då luftflödet i luftvägarna blir nedsatt.
Även denna typ av bronkit är starkt kopplat till rökning.